اندیشه صحیح و اخلاق کریمانه، شخصیت واقعی انسان را رقم می زند و از اهداف عالی رسالت پیامبران ، و اولیای الهی به شمار می رود . دوران جوانی ، بهترین زمان برای شکل دادن به درک عقاید صحیح، آموختن اعمال شرعی و تخلق به اخلاق کریمانه انسانی است و این همان صراط مستقیم الهی است که مقصد سعادت و حرکت خواهد بود .و هر لحظه عطش نیاز به معارف را در وجود انسان می افزاید . دشوارترین و حساس ترین مراحل تربیت و خود سازی همان نحوه ی بکارگیری روشها و شیوه هایی است که از طریق آن زمینه های شکوفایی استعدادهای درونی فراهم می آید بی شک یکی از وظایف اصلی دوستداران و حافظان انقلاب اسلامی پاسداری از ارزش ها و دستاوردهای آن است ، ارزش های که حاصل خون هزاران شهید شاهد و انسان خداشناس است . اینک این امانت و  میراث جاویدان اسلام در دست ماست که باید با تمام وجود از آن حراست نماییم و نگذاریم در گذر ایّام به فراموشی سپرده شوند . و ضدّ ارزش ها فرصت نشو و نما پیدا کرده جوامع انسانی را آماج تیر های زهرآگین خویش قرار دهند و به نابودی بکشانند.  شکّی نیست که استعمارگران برای دور کردن جوامع از ارزش های اصیل ، چاره ای جز ترویج فرهنگ ابتذال و بیگانه پرستی ندارند . بدین ترتیب، ایستادگی در برابر القائات فرهنگی بیگانگان نیز امری ارتجاعی و واپسگرایانه و مقابله با پیشرفت و تمدّن  ، محسوب شده و استقبال از آنان نشانه رشد فرهنگی، روشنفکری و پای نهادن در دنیای ترقّی و توسعه قلمداد می شود . جوامع غربی در اشاعه مسائل ضدّ ارزشی ، گوی سبقت را از دیگر ممالک ربوده و در مشوّه جلوه دادن ارزش ها همچنان پیشتاز هستند . آزادی در دنیای به اصطلاح متمدّن غرب یعنی بی بند و باری ، هرزگی و دریدن حد و مرزها، واگر کسی بخواهد پاسدار ارزشها باشد از نظر آنان مخالف آزادی بوده و باید از جامعه طرد شود .آقا جان، مولاجان ، بی تو دیگر چشمانمان فروغی ندارد.درد تنهایی و بی پناهی، سراسر وجودمان را آزار می دهد.اگر هنوز زنده ایم ، بدان جهت است که زمزمه عشق تورا بر لب داریم و آنگاه که سر بر بالین می گذاریم، به عشق دیدن چهره ی چون ماهت به خواب می رویم . آقا جان  ! دیر زمانی است که تازیانه ستم ستمگران بر گُرده ستمدیدگان نواخته می شود و ضجّه و شیون آنان به آسمان بلند است و فریاد رسی می طلبد . نجات دهنده ایی که عدالت را به جای خویش باز گرداند . آری! وقتی بیایی دیگر کسی احساس غربت و تنهایی نخواهد کرد . دل شکستگان ، با دیدن جمال یار معشوق می گردند ، چهره غم گرفته مادران داغ دیده با تماشای رخسار نورانی ات بسان چهره روز گار غمزدگان و ستمدیدگان به شادی باز خواهد شد. ای یوسف گمگشته و ای بر افرازنده ی پرچم عدالت و انصاف بر سراسر جهان ! رزمندگان اسلام در لحظه لحظه عمرشان به یاد تو هستند و خیل عظیمی از آنان با عشق دیدارت به شهادت رسیده اند. اینک ما بازماندگان خیل شهیدان ، دست به دعا بر می داریم و ظهورت را از خداوند طلب می کنیم
والسلام علی انبیاء و المرسلین
فضل الله مدهَنی