السلام علیک یا اباصالح المهدی عج

یا صاحب الزمان رمز ظهور تو ترک گناه و یکدلی و دعای ماست سلام مولای من ،  سلام معشوق منتظران ..

خسته ام از دست زمانه ، چقدر جور زمانه را تحمل کنم . چقدر ناله ی مظلومانه معصومانی را که زیر ستم اند بشنوم و سکوت کنم. خودت بیا و این جهان سیاه را پایان بده‌. بیا و جهان را آباد کن . بیا و از آمدنت جهان را شاد کن .می دانی چندین جوان آواره اند ، چندین هزار کودک بی پناه اند ‌، خودت بیا و پناه بی پناهان باش .

می خواستم از جور زمانه بگویم ، می خواستم بگویم و بنویسیم از فسادی که جهان را چون پرده ای فراگرفته اما زمان فرصتی است اندک ، وانسان آدمی است ناتوان پس ذره ایی از درد دلم را به زبان آورد م تا بدانی چقدر دلگیر و خسته ام

فضل الله مدهَنی